Podnikatelská pojištění.

Pomůžeme Vám sjednat kombinaci rizik tak, aby co nejlépe vyhovovaly.

10+ let zkušeností

zajistí maximálně efektivní řešení Vaší pojistné smlouvy.

Osobní přístup

je naším mottem. Vždy najdeme cestu optimálního řešení.

Pojistné události

vyřešíme za Vás. Je to součást naší práce. Jsme Vaším partnerem.

Nejvýhodnější

řešení Vašeho pojištění. Máme dokonalý přehled celého trhu.

PODNIKATELSKÁ POJIŠTĚNÍ

Jsou velmi variabilní. Pomůžeme Vám sjednat kombinaci rizik tak, aby co nejlépe vyhovovala Vašim finančním potřebám a aby Váš majetek a podnikání bylo dostatečně chráněno v případě vzniklých škod.

Zájem firem a drobných podnikatelů o pojištění podnikatelských rizik roste. V souvislosti se stále častějšími přírodními pohromami si totiž lidé čím dál tím více uvědomují, že právě nahodilé a nevyzpytatelné živelné události, jako jsou třeba povodně, vichřice, sníh a podobně, mohou ohrozit nebo dokonce zcela zničit jejich činnost. Stejně jako obyčejný člověk, i firma se může dostat do úzkých z důvodu podcenění ochrany před neočekávanou finanční ztrátou. Podnikatelská pojištění či pojištění podnikatelských rizik tvoří dlouhá řada pojistných produktů, které na pojištění firem a podnikatelských aktivit míří velmi komplexně.

PROČ VYBRAT NÁS?

  • Desetileté zkušenosti
  • Komplexní nabídka
  • Následná péče
  • Lidský a profesionální přístup
  • Dokonalý přehled na trhu
  • Posouzení stávajícího pojištění
  • Pomoc při pojistné události
  • Kontaktovat nyní

POJISTNÉ PRODUKTY

POJIŠTĚNÍ MAJETKU FIREM A PODNIKATELŮ

Pojištění majetku je nejčastěji využívaný typ pojištění. Firma či podnikatel si tímto pojištěním chrání svůj majetek proti událostem, jako je živelná pohroma (škody způsobené požárem, povodní, vichřicí, bleskem…), odcizení, vandalismus, poškození při přepravě věcí užívaných k podnikání apod. Klient tím získává jistotu náhrady nákladů na znovupořízení poškozeného majetku.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI FIREM A PODNIKATELŮ

Pojištění odpovědnosti za škody z výkonu podnikatelské činnosti je jedno ze základních pojištění, které by měl mít každý podnikající subjekt sjednané. Při výkonu podnikatelské činnosti odpovídá každý subjekt za škody, které při své činnosti způsobí třetím osobám. Jedná se nejčastěji o škody způsobené na majetku, na zdraví, finanční škody a náklady spojené s právním zastoupením.
Doporučujeme svým klientům uzavření pojištění jak při provozování podnikatelské činnosti, tak i v občanském životě (Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, viz. Pojištění občanů).

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Je určeno pro specifické profesní skupiny, jejichž škody nenesou většinou prvopočátek ve škodě majetkové. Jedná se např.o lékaře, účetní a daňové poradce, právníky, inženýry činné ve výstavbě apod.

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCE

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce je určeno podnikatelským subjektům, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro třetí osoby. Je to pojištění proti poškození, zničení či ztrátě nákladu během jeho přepravy.

PŘERUŠENÍ PROVOZU A VÝROBY

Cílem tohoto pojištění je krytí finančních ztrát v důsledku přerušení nebo omezení provozu firmy kvůli škodě na majetku způsobené např. požárem, výbuchem, záplavou, povodní apod.
Finanční ztrátou rozumíme:
– ušlý zisk, nebo ušlé nájemné
– stálé náklady, které je potřeba hradit i v době přerušení provozu
– vícenáklady, které je nutné vynaložit v důsledku přerušení provozu, jako je např. pronájem náhradních prostor

STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Stavebně montážní pojištění poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem subjektům, které se účastní na jeho stavbě nebo montáži, včetně investora. Je kombinací majetkového a odpovědnostního pojištění. Kryje nepředvídatelné škody na budovaném díle nebo škody vzniklé v souvislosti s jeho budováním – tedy pro případ věcné škody a finanční ztráty.

POJIŠTĚNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, stejně jako jednatelé společnosti s ručením omezeným, odpovídají celým svým majetkem za škodu, kterou společnosti způsobí porušením svých zákonných nebo smluvně převzatých povinností. Jediným skutečně účinným prostředkem, jímž lze zmíněná rizika minimalizovat, a chránit tak společnost a její management, je pojištění odpovědnosti členů orgánů společností.

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Toto pojištění je určeno podnikatelským subjektům, kteří vlastní či provozují motorová a přípojná vozidla. V rámci toho pojištění nabízíme
– Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (tzv. Povinné ručení)
– Havarijní pojištění
– Připojištění čelního skla či všech skel ve vozidle, zavazadel, úrazové pojištění
přepravovaných osob, pojištění rozšíření asistenčních služeb v případě nehody či
poruchy, pojištění nákladů za nájem náhradního vozidla aj.

Pokud jako firma vlastníte 5 a více vozidel, lze uzavřít tzv. FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ. Výhodou tohoto sdruženého pojištění je jednodušší administrativa a možnost získání lepší ceny.

Máte-li dotaz, odešlete nám Vaše tel. číslo. Zavoláme Vám obratem zpět a pomůžeme Vám!

SPOLUPRACUJÍCÍ POJIŠŤOVNY

logo_1
logo2
logo4
logo4
logo7
logo7
logo7
logo7

Leave a reply

Back to Top